O mnie

TERAPEUTA

Jestem absolwentem psychologii ze specjalizacją seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłem całościowe 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA rekomendowanym przed Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto ukończyłem liczne szkolenia z pracy w podejściu skoncentrowanym na zasobach oraz jestem stałym uczestnikiem konferencji i seminariów adresowanych do psychoterapeutów.

AAGRSDT badge

Posiadam zaawansowany certyfikat terapeuty ze specjalizacją w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie przyznawany przez Pink Therapy, największą angielską organizację szkolącą osoby zajmujące się terapią i zdrowiem psychicznym społeczności LGBTQIA+ oraz osób w relacjach BDSM/kink i niemonogamicznych.

Doświadczenie pracy pomocowej zdobywałem m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.) i osobami doświadczającymi dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej. Swoje umiejętności kształciłem podczas praktyk, staży oraz pracy psychologicznej m.in. w następujących instytucjach:

 • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii przy ulicy Dolnej w Warszawie
 • II Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Instytucie Pozytywnej Seksualności
 • Centrum Terapii Otwarta Przestrzeń w Warszawie

W pracy psychologicznej główną wartością jest dla mnie rozwój osobistej autonomii i sprawczości. Jako psychoterapeuta wierzę, że przy odpowiednim towarzyszeniu ze strony terapeuty każdy może skuteczniej i bez lęku brać odpowiedzialność za swoje życie.

Spotkania prowadzę w nurcie psychoterapii humanistycznej zorientowanej na klienta. Oznacza to takie bycie z klientem, które sprzyja zmianom i ułatwia rozwój. Wiem, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, dobrych dla każdego. Jako psychoterapeuta kieruję się szacunkiem dla osoby, z którą pracuję – uznaję i akceptuję jej sposób przeżywania świata oraz jej wyjątkowość. Stawiam sobie za zadanie nie tylko wspieranie ludzi w uwalnianiu się od cierpienia, ale też profesjonalną pomoc w rozwoju potencjału oraz wsparcie w odnajdywania sensu i radości się w życiu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przestrzegam Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

TRENER

Jestem trenerem z ponad tysiącem przepracowanych godzin szkoleniowych w obszarze umiejętności społecznych (m.in. komunikacja, asertywność, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu), przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadzę szkolenia dla instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz osób świadczących pomoc psychologiczną.

Możesz się do mnie zwrócić, gdy potrzebujesz szkolenia nt.:

 • umiejętności komunikacyjne

 • kształtowanie postawy asertywnej

 • rozwijanie swoich mocnych stron

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • znajdywanie równowagi w pracy i życiu osobistym

 • przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy

 • pomoc psychologiczna osobom LGBTQIA+
 • zarządzanie różnorodnością

 • praca w środowisku międzykulturowym

Regularnie superwizuję swoją pracę psychologiczną i trenerską u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra.

W sprawie szczegółowej oferty szkoleń proszę o kontakt.