O mnie

PSYCHOTERAPEUTA

Jestem absolwentem psychologii ze specjalizacją seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłem 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Moje przygotowanie do zawodu spełnia standardy całościowego szkolenia z psychoterapii opracowane przez Polską Radę Psychoterapii. Ponadto ukończyłem liczne szkolenia z pracy w podejściu skoncentrowanym na zasobach, jestem stałym uczestnikiem konferencji i seminariów adresowanych do psychoterapeutów.

AAGRSDT badge

Posiadam zaawansowaną akredytację terapeuty ze specjalizacją pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (GSRD) przyznawaną przez Pink Therapy. Akredytowała mnie największa angielska organizacja szkoląca osoby zajmujące się terapią i zdrowiem psychicznym społeczności LGBTQIA+ oraz osób w relacjach BDSM/kink i niemonogamicznych. W Pink Therapy ukończyłem dwuletnie międzynarodowe szkolenie prowadzone przez wybitnych specjalistów i specjalistki w dziedzinie psychologii seksualności, płciowości i związków.

Pierwsze doświadczenia pracy pomocowej zdobywałem m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.) i osobami dyskryminowanymi ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Udzielałem także konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej. Swoje umiejętności kształciłem podczas praktyk, staży oraz pracy psychologicznej m.in. w następujących instytucjach:

  • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii przy ulicy Dolnej w Warszawie
  • II Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  • Instytucie Pozytywnej Seksualności
  • Centrum Terapii Otwarta Przestrzeń w Warszawie

Jak prowadzę terapię?

W pracy psychologicznej główną wartością są dla mnie rozwój osobistej autonomii i sprawczości. Wierzę, że przy odpowiednim towarzyszeniu ze strony psychoterapeuty każdy może skuteczniej i bez lęku brać odpowiedzialność za swoje życie.   

Spotkania prowadzę w nurcie psychoterapii humanistycznej zorientowanej na osobie. Oznacza to takie bycie z drugim człowiekiem, które sprzyja zmianom i ułatwia rozwój. Wiem, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, dobrych dla każdego. Jako psychoterapeuta kieruję się szacunkiem dla osoby, z którą pracuję – jak najlepiej staram się uznawać i akceptować jej sposób przeżywania świata oraz jej wyjątkowość. Stawiam sobie za zadanie nie tylko wspieranie ludzi w uwalnianiu się od cierpienia, ale też profesjonalną pomoc w wewnętrznym rozwoju, odnajdywaniu sensu i radości w życiu.

Jako jeden z głównych celów terapii uznaję wypracowanie przez osobę kliencką zdolności do analizy i zrozumienia zachodzących w niej procesów. Jednocześnie szczególnie bliskie mi jest rozumienie zdrowia psychicznego i psychoterapii z perspektywy konstruktywizmu społecznego. Rozumiem przez to krytyczne przyglądanie się narracjom społecznym i tym jak wpływają one na osobiste narracje przynoszone do gabinetu terapeutycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przestrzegam Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

 

TRENER i EDUKATOR

Jestem trenerem i szkoleniowcem z ponad tysiącem przepracowanych godzin w obszarze umiejętności społecznych (m.in. komunikacja, asertywność, wrażliwość międzykulturowa, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu), przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadziłem szkolenia dla instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz osób świadczących pomoc psychologiczną. W ciągu wielu lat mojej praktyki jako edukator miałem przyjemność być konsultantem oraz szkoleniowcem m.in. instytucji takich jak: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Robinson Crusoe, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Szczecin, Kultura Równości, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz bibliotek i poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce. Prowadzę także działalność edukacyjną publikując w specjalistycznych czasopismach, jestem autorem i współautorem artykułów i wystąpień na konferencjach branżowych.

Jak jest moja bieżąca oferta?

Obecnie moja praca szkoleniowa koncentruje się na edukacji terapeutów i terapeutek oraz osób zajmujących się pomocą psychologiczną. Prowadzę warsztaty, szkolenia i webinaria dotyczące wspierania osób GSRD, w szczególności osób transpłciowych i niebinarnych w różnym wieku oraz ich rodzin. Uczę profesjonalnego pomagania osobom angażującym się w relacje konsensualnie niemonogamiczne oraz włączającym kink/BDSM do swojej seksualności. Niektóre szkolenia i warsztaty, które prowadziłem dla specjalistów i specjalistek zdrowia psychicznego to:

  • Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA – 15 edycji, (wcześniej pod nazwą LGBTQ bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej)
  • Płeć i seksualność w relacji terapeutycznej – 3 edycje
  • Wsparcie psychoterapeutyczne osób GSRD: BDSM/kink i niemonogamie
  • BDSM/kink w gabinecie terapeutycznym
  • Kluczowe kompetencje w psychoterapii LGBTQIA/GSRD

Z nadchodzącymi otwartymi wydarzeniami edukacyjnymi, w które jestem zaangażowany można się zapoznać na mojej stronie na Facebooku.
W sprawie szczegółowej oferty możesz się do mnie zwrócić mailowo.

Jeśli chcesz otrzymywać ode mnie informacje o wydarzeniach edukacyjnych, w których uczestniczę, możesz się zapisać do newslettera. Maile wysyłam nie częściej niż kilka razy do roku. 

* pole obowiązkowe
wpisz swój adres e-mail
pole nieobowiązkowe
pole nieobowiązkowe

Intuit Mailchimp

Profesjonalizm i etyka zawodowa są bardzo ważną częścią mojej pracy jako psychologa, trenera i psychoterapeuty. Regularnie superwizuję swoją pracę psychologiczną i trenerską u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra.